phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme, navštívili náš zberový dvor deti zo základnej školy na ulici G.Bethlena. Pracovníci zberového dvora im ukázali aké druhotné suroviny, majú možnosť občania mesta Nové Zámky priniesť na zberový dvor. Vysvetlili im, prečo je dôležité tieto odpady separovať, aby nepoškodzovali životné prostredie. Uviedli im príklady opätovného spracovania a nasledovného použitia daných druhotných surovín. Na konci návštevy ešte dostali školáci od našej firmy drobné darčeky.