phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Klobfest 2011

Zamestnanci spoločnosti Bratner Nové Zámky s.r.o. sa zúčastňujú na rôznych kultúrno-spoločenských aktivitách organizovaných pod záštitou mesta Nové Zámky a za účasti zástupcov rôznych firiem z okolia mesta. Príkladom je aj klobásový festival, na ktorom naši kolegovia úspešne hájili farby našej spoločnosti.