phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Detské ihrisko

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. nezabúda ani na tých najmenších a zapája sa do aktivít budovania detských ihrísk, pre vytvorenie krajšieho prostredia pre naše deti, čím sa aj zároveň snaží priblížiť deťom potrebu separovania odpadu v závislosti na ochrane životného prostredia.