phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Čo patrí a nepratrí do bioodpadu

Čo patrí do bioodpadu z domácností a zádhrad?

 • Šupky a zbytky z ovocia a zeleniny (Nie v igelitových vreckách)
 • Zbytky kávy a čaju (môžu byť aj v čajových sáčkoch)
 • Škrupiny vajíčkové a orechové
 • Izbové rastliny
 • Jemné časti bioodpadu ako: tráva, lístie, jemné vetvičky
  piliny, slama, popol  z dreva, zemina z kvetín, piliny

Pozor!!! – Väčšie vetvičky treba nasekať

 

Čo nepatrí do bioodpadu?

 • Mäso, kosti, koža – z dôvodu lákania hlodavcov na kompostárni
 • Lesklý plagátový, pergamenový a viacvrstvový (tetrapakový) papier
 • Varené ovocie
 • Plienky
 • Popol z uhlia
 • Cigaretové ohorky
 • Sáčky z vysávača
 • Mliečne vrecká a krabice
 • Vlasy
 • Sklo
 • Kovy
 • Plasty
 • Textil
 • Plechovky
 • Lieky
 • Farby
 • Guma
 • Polystýren
 • Výkaly mačiek a psov
 • Chemické a nebezpečné látky
 • Stavebné materiály a stavebná suť
 • Zmiešaný komunálny odpad
 • Uhynuté zvieratá

 

Žiadame Vás aby ste bioodpad vhadzovali do zbernej nádoby voľne Bez akýchkoľvek obalov (plastových, kovových, papierových)