phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Oznam - počas rekonštrukcie tržnice prevádzka trhoviska dočasne presunutá

O Z N Á M E N I E

Z dôvodu zvýšeného záujmu trhovníkov o predajné miesta, bude počas rekonštrukcie tržnice prevádzka trhoviska dočasne presunutá nie len do areálu Amfiteátra, ale aj na parkovaciu plochu na Pribinovej ulici v termíne od 20.03.2018.