phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Jesenné upratovanie

V období jesenného upratovania budú traktory s prívesom odvážať objemný a biologicky rozložiteľný
odpad – spred rodinných domov, ktorý treba vyložiť do 8,00 h. podľa harmonogramu nasledovne: