phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Jarné upratovanie obytné domy

Jarné upratovanie

Mesto Nové Zámky oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 bude jarné upratovanie pre obytné domy na sídliskách, školy a záhradkárske osady prebiehať za dodržiavania všetkých platných epidemiologických podmienok:

(negatívny RT-PCR test resp. antigénový test nie starší ako 7 dní, doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace, doklad o zaočkovaní proti COVID-19 druhou dávkou ak uplynulo aspoň 14 dní).

V období jarného upratovania na základe objednania skupín obyvateľov budú pre obytné domy na sídliskách, školy a záhradkárske osady bezplatne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery (VKK) v období

od 26. 04. 2021 do 14. 05. 2021.

Svoje  požiadavky  môžete  uplatniť  na Odbore komunálnych služieb  Mestského úradu v  Nových  Zámkoch, telefonicky na č. 035/6921 747 alebo 035/6400 225-7

kl. 247 dňa 19. 04. 2021 do vyčerpania VKK.

Žiadame obyvateľov, aby odpad ukladali iba do týchto kontajnerov.

Zakazuje sa vykladať odpad na verejných priestranstvách a ku kontajnerom pri obytných domoch.

 

Do VKK sa ZAKAZUJE ukladať:

Papier, sklo, textil, žiarivky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, plasty, kovy, ktoré môžu obyvatelia odovzdať bezplatne na ul. G. Bethlena (bývalá kotolňa) – t.č. 035/6414 305.        

                                                                          

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta.

 

                                                                                                Vaše mesto