phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Jesenné upratovanie 2022

Jesenné upratovanie

Mesto Nové Zámky oznamuje obyvateľom, že jesenné upratovanie bude prebiehať za dodržiavania všetkých aktuálne platných epidemiologických nariadení.

V období jesenného upratovania na základe objednania skupín obyvateľov budú pre obytné domy na sídliskách, školy a záhradkárske osady bezplatne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery (VKK) v období

od 03. 10. 2022 do 21. 10. 2022.

Svoje  požiadavky  môžete  uplatniť  na Odbore komunálnych služieb  Mestského úradu v  Nových  Zámkoch, telefonicky na č. 035/6921 747 alebo 035/6400 225-7

kl. 247 dňa 29. 09. 2022 do vyčerpania VKK.

Pre rodinné domy budú od 24. 10. 2022 na vybrané ulice pristavené VKK, do ktorých môžu obyvatelia mesta, ktorí sa preukážu občianskym preukazom ukladať zvlášť objemný odpad a zvlášť BIO odpad.

VKK budú pristavené podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke mesta, ako aj na úradnej tabuli.

Žiadame obyvateľov, aby odpad ukladali iba do týchto kontajnerov.

Zakazuje sa vykladať odpad na verejných priestranstvách, pred rodinné domy a ku kontajnerom pri obytných domoch.

Do VKK sa ZAKAZUJE ukladať:

Papier, sklo, textil, žiarivky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, plasty, kovy, ktoré môžu obyvatelia odovzdať bezplatne na ul. G. Bethlena (bývalá kotolňa) – t.č. 035/6414 305.        

Počas celého roka môžu obyvatelia mesta odovzdať objemný, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad na Považskej ul. (bývalé uhoľné sklady) - kontakt : 035/6424 282.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta.

                                                                                                 Vaše mesto

 

Őszi nagytakarítás

Érsekújvár Önkormányzata értesíti a lakosokat, hogy az őszi nagytakarításra az érvényes járványügyi intézkedések betartása mellett kerül sor.

Az őszi nagytakarítás ideje alatt a lakosok csoportjának rendelése alapján a lakótelepek lakóházaihoz, az iskolákhoz és a kertes övezetekbe ingyenesen nagykapacitású konténerek lesznek kihelyezve

2022. október 03-tól 2022. október 21-ig.

Az igényeiket telefonon jelenthetik az Érsekújvári Városi Hivatal Közügyi szolgáltatások főosztályán a 035/6921 747-es vagy 035/6400 225-7-es számokon, a 247-es melléken 2022. szeptember 29-én, amíg el nem fogynak a nagykapacitású konténerek.

A családi házaknak 2022. október 24-től a kiválasztott utcákba nagykapacitású konténerek lesznek lerakva, melyekbe a város lakosai, akik személyi igazolvánnyal igazolni tudják magukat, külön rakhatják a terjedelmes és külön a BIO hulladékot.

A nagykapacitású konténerek a város honlapján és a hivatali hirdetőtáblán megjelentetett ütemterv szerint lesznek lerakva.

Kérjük a lakosokat, hogy a szemetet csak ezekbe a konténerekbe rakják.

Tilos a hulladékot közterületekre, családi házak elé, valamint a lakóházaknál lévő konténerek mellé kirakni!

A nagykapacitású konténerekbe TILOS beledobni:

papírt, üveget, textíliát, izzókat, festékeket, ragasztókat, elemeket, akkumulátorokat, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket, műanyagot és fémet, amelyeket a lakosok a Bethlen G. utcai gyűjtőudvarban (egykori kazánház) ingyen leadhatják, tel.: 035/6414 305.

A lakosok terjedelmes hulladékok, az apró építkezési hulladékot és a biohulladékot az egész év folyamán leadhatják a Vág menti utcában (egykori széntelep) - tel.: 035/6424 282.

Köszönjük, hogy ügyel városunk tisztaságára.

                                                                                     Az Önök városa