phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Jesenné upratovanie IBV - zber objemného odpadu + BIO - 2023

Jesenné upratovanie 

Mesto Nové Zámky vyzýva obyvateľov, aby sa zapojili do jesenného upratovania

Pre rodinné domy budú od 02. 10. 2023 na vybrané ulice pristavené veľkokapacitné kontajnery (VKK), do ktorých môžu obyvatelia mesta, ktorí sa preukážu občianskym preukazom ukladať zvlášť  objemný odpad a zvlášť BIO odpad. 

VKK budú pristavené podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke mesta, ako aj na úradnej tabuli.

V období jesenného upratovania na základe objednania skupín obyvateľov budú pre obytné domy na sídliskách, školy a záhradkárske osady bezplatne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery  v období 

od 06. 11. 2023 do 24. 11. 2023.

Svoje  požiadavky  môžete  uplatniť  na Odbore komunálnych služieb  Mestského úradu v  Nových  Zámkoch, telefonicky na č. 035/6921 747 alebo 035/6400 225-7 

kl. 247 dňa 26. 10. 2023 do vyčerpania VKK.

Žiadame obyvateľov, aby odpad ukladali iba do týchto kontajnerov.

Zakazuje sa vykladať odpad na verejné priestranstvá, pred rodinné domy a ku kontajnerom pri obytných domoch.

Do VKK sa ZAKAZUJE ukladať:

Papier, sklo, textil, žiarivky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, plasty, kovy, ktoré  môžu obyvatelia  odovzdať bezplatne na ul. G. Bethlena (bývalá kotolňa) – t.č.  035/6414 305.

Počas celého roka môžu obyvatelia mesta odovzdať objemný, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný  odpad na Považskej ul. (bývalé uhoľné sklady) - kontakt : 035/6424 282.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta.

 

Őszi nagytakarítás 

Érsekújvár Önkormányzata felhívja a lakosok figyelmét 

az őszi nagytakarításra

A családi házaknak 2023. október 2-tól a kiválasztott utcákba nagykapacitású konténerek lesznek lerakva, melyekbe a város lakosai, akik személyi igazolvánnyal igazolni tudják magukat, külön rakhatják a terjedelmes és külön a BIO hulladékot. 

A nagykapacitású konténerek a város honlapján és a hivatali hirdetőtáblán megjelentetett ütemterv szerint lesznek lerakva.

Az őszi nagytakarítás ideje alatt a lakosok csoportjának rendelése alapján a lakótelepek lakóházaihoz, az iskolákhoz és a kertes övezetekbe ingyenesen nagykapacitású konténerek lesznek kihelyezve

2023. november 06-tól  2023. november 24-ig.

Az igényeiket telefonon jelenthetik az Érsekújvári Városi Hivatal Közügyi szolgáltatások főosztályán a 035/6921 747-es vagy 035/6400 225-7-es számokon,

a 247-es melléken 2023. október 26-án, amíg el nem fogynak a nagykapacitású konténerek.

Kérjük a lakosokat, hogy a szemetet csak ezekbe a konténerekbe rakják. 

Tilos a hulladékot közterületekre, családi házak elé, valamint a lakóházaknál lévő konténerek mellé kirakni!

A nagykapacitású konténerekbe TILOS beledobni:

papírt, üveget, textíliát, izzókat, festékeket, ragasztókat, elemeket, akkumulátorokat, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket, műanyagot és fémet, amelyeket a lakosok a Bethlen G. utcai gyűjtőudvarban (egykori kazánház) ingyen leadhatják, tel.: 035/6414 305.

A lakosok terjedelmes hulladékok, az apró építkezési hulladékot és a biohulladékot az egész év folyamán leadhatják a Vág menti utcában (egykori széntelep) - tel.: 035/6424 282.

Köszönjük, hogy ügyel városunk tisztaságára.

Az Önök városa