phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

História

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. zahájila svoju činnosť na trhu v roku 1993 pod názvom Branos s.r.o. V roku 2005 sa spoločnosť premenovala na Brantner Nové Zámky s.r.o.. Je dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy Brantner Walter, G.m.b.H. Krems a mesta Nové Zámky. Rozsahom aktivít a kvalitou služieb zastáva spoločnosť významné miesto na trhu, hlavne v meste Nové Zámky a v okolitých obciach.

Adresa: Viničná 23, 94064 Nové Zámky, Slovakia - Mapa
Telefón: 035/6426436
Bezplatná infolinka 0800 11 30 30
Webstránka: http://www.brantnernz.sk

Prioritné aktivity spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o.:

  • zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu
  • prevádzkovanie zberového dvora a prekládkovej stanice odpadov
  • zber a zhodnocovanie druhotných surovín, separovaný zber odpadu
  • oprava a údržba verejného osvetlenia
  • čistenie mesta
  • prevádzkovanie trhovísk
  • správa mestských komunikácií a vykonávanie zimnej údržby
  • pohrebné a cintorínske služby
  • poskytovanie poradenstva pre oblasť odpadového hospodárstva
  • prenájom kontajnerov VKK+VOK a montážnej plošiny

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI SKUPINY BRANTNER

1936

História rakúskej firmy Brantner s hlavným sídlom v dolnorakúskom Kremsi začína v roku 1936, keď Walter Brantner sen., narodený v roku 1910, zakladá najprv taxikársku firmu a neskôr cestovnú kanceláriu ako aj prepravnú autobusovú firmu, ktorou organizuje výletné cesty do oblasti Wachau.

1960

Akvizícia autobusovej firmy Kohl v Langenlois, ktorá vlastnila práva na nákladnú dopravu medzi Krems a St. Pölten, založenie cestovnej kancelárie v Kremse na Oberen Landstr., následne vybudovanie cestovnej kancelárie s filiálkami v Langenlois, Zwettl a St. Pölten.

1961

Pán Walter Brantner jun., narodený v roku 1940 vstupuje do otcovskej firmy a začína s postupným budovaním prepravnej firmy. Získanie prvého nákladného auta a kontinuálny rast prepravnej firmy, ktorá postupom času vytvorila prevádzky v Luxembursku, Aschaffenburgu a na Slovensku.

1976

O niekoľko rokov neskôr vzniká pod vedením Waltera Brantnera jun. obchodná vetva Odpadové hospodárstvo a Komunálne služby. Firma začína s odpadovohospodárskym spracovaním odpadu prvých obcí v Dolnom Rakúsku.

1991

Know – how a vízia firmy Brantner-Gruppe dali podnet k tomu, aby firma rozšírila svoju činnosť v oblastiach prepravy a logistiky, ako aj odpadového hospodárstva a Komunálnych služieb postupne do západnej i východnej Európy. Postupne boli založené dcérske spoločnosti v SRN, Luxembursku.

1992

Založenie dcérskych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a v Čechách.

1994

Otvorenie triediacej linky na plasty vo Wölbling.

1997

Otvorenie centrály v Kremse (Brennaustraße) pre odvetvie odpadového hospodárstva.

2000

Bernd Brantner, narodený v roku 1977 vstupuje do firmy. Medzinárodná expanzia firmy Brantner-Gruppe do strednej a východnej Európy pokračuje i naďalej.

2004

V Chorvátsku, Slovinsku a Rumunsku vznikajú ďalšie joint ventures v oblasti prepravy a logistiky a odpadového hospodárstva. Cestovné kancelárie a autobusová preprava boli vyčlenené z Brantner - Gruppe. Akvizícia NUA Abfallwirtschaft od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

2007

Založenie spoločnosti v Srbsku, postupné vybudovanie štyroch prevádzok v Srbsku.

2011

Založenie prvej spoločnosti v Turecku pre oblasť Istanbul.

Súčasnosť

Vznik novej dcérskej spoločnosti v Poľsku. Dnes predstavuje firma Brantner-Gruppe, ktorá je stále vedená ako 100 %-ný rodinný podnik, 65 pobočiek, ktoré zamestnávajú viac ako 3 000 zamestnancov, má v nasadení približne 1 000 vozidiel a strojov, 14 skládok, 11 triediacich liniek, 9 kompostární v Európe.