phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Legislatíva - povolenia

Potvrdenie o registrácii

súhlas 

Rozhodnutie – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

súhlas 

Rozhodnutie – súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na území okresu Nové Zámky

súhlas 

Rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov – Zberný dvor Nové Zámky, ul. G. Bethlena

súhlas 

Rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu

súhlas 

Rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - prekladacia stanica odpadov Nové Zámky

súhlas 

Rozhodnutie - súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením

súhlas 

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - Kompostáreň Nové Zámky

súhlas