phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Vozový park

Spoločnosť Brantner Nové Zámky s. r. o. momentálne vlastní 48 vozidiel a strojných mechanizmov.

Z uvedeného počtu vozidiel sa 5 hákových nosičov kontajnerovprívesmi používa na prepravu odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch ( VOK ) od zmluvných partnerov a z prekládky v Nových Zámkoch na skládku TKO v Kolte.

3 ramenové nakladače odnášajú odpad vo veľkokapacitných kontajneroch ( VKK ) z mesta Nové Zámky, z prevádzky Heineken Hurbanovo a z objednávok od klientov.

1 hydraulická ruka slúžia na zber separovaného odpadu.

1 valník s plachtou a zadnou plošinou slúži na mobilné výkupy papiera a použitého rastlinného oleja, zber druhotných surovým zo škôl a materských škôl. 

10 zberových vozidiel zabezpečuje zber a odvoz komunálneho a separovaného odpadu z mesta Nové Zámky a z 48 obcí.

3 vozidlá multicar slúžia na zimnú údržbu, na údržbu mestských komunikácií, na zber malých smetných nádob a na vývoz 1,4 m³ kontajnerov.

2 univerzálne nosiče náradia a to jeden zameták a jeden sklápač, ktoré v zimnom období slúžia na zimnú údržbu ako posypové vozidlá so snehovou radlicou.

4 Nakladače – máme 1 rýpadlo nakladač, 1 šmykom riadený nakladač, 1 čelný nakladač, 1 teleskopický nakladač na prekládke.

3 traktory - sa využíva pri zimnej údržbe, na pluhovanie sa využívajú 4 traktory, používajú sa spolu s drtičkou konárov, na ťahanie prívesov a fekálnej cisterny na vývoz kalov a kremeliny z prevádzky Heineken Hurbanovo a na dočisťovanie divých skládok.

Ďalej vlastníme 2 montážne plošiny, ktoré sa využívajú pri oprave a údržbe verejného osvetlenia, čistení svetelných bodov, náteroch a výmene stožiarov, ale vykonávajú aj rôzne ďalšie práce vo výškach, ako napr. montáž vnútorných osvetlení objektov, montáž transparentov a bilboardov, a pilčícke práce v mestách Nové Zámky a Šaľa.

Ostatné strojné mechanizmy sa používajú na úpravu kontajnerov na prekládkovej stanici, na nakladanie materiálu, úpravu divých skládok, na dočisťovanie malých priestorov, výkopové práce pre pokládku VN káblov, opravu a údržbu komunikácií a okolia a na stavebnú činnosť /na opravu výspravky výtokov na komunikáciách, valcovanie terénu, rezanie živičného povrchu MK, výkopové práce, kosenie...