phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Zásady ochrany osobných údajov

Vážení zákazníci, od 25. 05. 2018 je účinné nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Oboznámte sa prosím so Zásadami ochrany osobných údajov v našej spoločnosti: