phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Služby

Komunálny odpad

Komunálny odpad

Služby | 24. November 2014

Jedným zo strategických cieľov spoločnosti je rozvoj spolupráce s mestami a obcami na území Novozámockého regiónu a okolitých ...

Objemný odpad

Objemný odpad

Služby | 24. November 2014

Objemný odpad predstavuje odpad, ktorý má väčšie rozmery a preto sa nedá umiestniť do zberných nádob.

Stavebný odpad

Stavebný odpad

Služby | 24. November 2014
 
Separované zložky odpadu

Separované zložky odpadu

Služby | 24. November 2014

Popis jednotlivých druhov separovaného odpadu, sklo, papier, PET, plasty, Biologický odpad.

Prekládková stanica

Prekládková stanica

Služby | 24. November 2014

Občania mesta Nové Zámky môžu na základe dokladu totožnosti s trvalým pobytom v Nových Zámkoch dovážať na "prekládkovú stanicu ...

Zberný dvor

Zberný dvor

Služby | 24. November 2014

Adresa a kontaktné údaje zberného dvora.

Technické služby

Technické služby

Služby | 24. November 2014

Zabezpečujeme hlavne údržbu a opravy miestnych komunikácií, chodníkov a priestranstiev.

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

Služby | 29. August 2014

Veľmi dôležitou činnosťou je zabezpečovanie bezpečnej prevádzky verejného osvetlenia na celom území mesta.

Odbor legislatívy

Odbor legislatívy

Služby | 24. November 2014

Legislatívne služby v oblasti odpadového hospodárstva.

Tržnica

Tržnica

Služby | 24. November 2014

Komplexné prevádzkovanie mestského trhoviska, prenájom stolov a priestranstiev obyvateľom, čistotu a údržbu trhoviska.

Zimná údržba

Zimná údržba

Služby | 29. August 2014

Počas zimných mesiacov naša spoločnosť vykonáva zimnú údržbu v meste Nové Zámky na základe schváleného Operačného plánu zimnej ...

Objednávka kontajnerov

Objednávka kontajnerov

Služby | 24. November 2014

Naša spoločnosť ponúka možnosť objednania kontajnerov na odvoz stavebného, zmiešaného a objemného odpadu pre občanov aj právnické ...

Cenník

Cenník

Služby | 24. November 2014

Cenník služieb pre rok 2018

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Služby | 24. November 2014

Podmienky realizácie zákazky pre vyšlé objednávky a došlé objednávky.


Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
brantnernz@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.