phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Cenník

Cenník pre rok 2024

ceny sú bez DPH

ceny trhových služieb sú s DPH

V zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z o cenách a platných predpisov o DPH. Jednotlivé ceny prác a služieb uvedené v cenníku sú maximálne ceny a v konkrétnych prípadoch je možné ich uzatvárať zmluvne dohodou medzi vykonávateľom a objednávateľom prác a služieb.

Dátum aktualizácie : 1.1. 2024