phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Objemný odpad

Objemný odpad predstavuje odpad, ktorý má väčšie rozmery a preto sa nedá umiestniť do zberných nádob. Sú to napríklad časti nábytku, sedačky, dvere, matrace..

Pri väčšom množstve objemného odpadu je možné naň pristaviť veľkokapacitný kontajner na základe objednávky.

Objemný odpad môžu obyvatelia mesta Nové Zámky na základe predloženia občianskeho preukazu s trvalým pobytom v Nových Zámkoch odovzdať na prekládkovej stanici odpadov na Považskej ulici  bezplatne, v množstve 250 kg za rok. 

Špeciálnou činnosťou našej spoločnosti pre mestá a obce v rámci likvidácie a odvozu objemného odpadu je komplexné zabezpečovanie:

  • zber objemového odpadu rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov
  • služieb spojených s jarným a jesenným upratovaním veľkokapacitnými kontajnermi v trvaní 4-6 týždňov. Do týchto kontajnerov bude možné v uvedenom období ukladať objemný odpad z vašich domácností resp. odpad zo záhrad bezplatne
  • dočisťovanie stanovíšť
  • odstraňovanie divokých / čiernych / skládok na základe objednávky
  • upratovanie po športových a kultúrnych akciách na základe objednávky