phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Prekládková stanica


Zväčšiť mapu

Adresa: Považská č.40, Nové Zámky (bývalé uhoľné sklady)

Otváracia doba prekládkovej stanice je:

 

POZOR OZNAM ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

Brantner Nové Zámky, s.r.o. ako prevádzkovateľ prekládkovej stanice odpadov na Považskej ulici č. 40 mení otváracie hodiny od 1. februára 2022 nasledovne:

Marec – November

 • Pondelok – piatok   6:00 do 17:00 hod.
 • Sobota                   7:00 do 12:00
 • Nedeľa                   zatvorené

December – Február

 • Pondelok – piatok   7:00 do 16:00 hod.
 • Sobota                  zatvorené
 • Nedeľa                  zatvorené

Občania mesta Nové Zámky môžu na základe dokladu totožnosti / občiansky preukaz / s trvalým pobytom v Nových Zámkoch dovážať na "prekládkovú stanicu odpadov“ odpad bezplatne podľa nasledovných pokynov:

 • biologicky rozložiteľný odpad na spracovanie / tráva, odrezky z viniča, stromov kríkov,... 
  neobmedzene
 • objemný odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nezmestí do zbernej nádoby 
  zdarma  500 kg / 1 osoba / 1 rok

Obchodné spoločnosti / firmy / môžu tiež dovážať odpad na prekládkovú stanicu. Poplatok za uloženie odpadu / podľa cenníka / uhrádzajú právnické osoby priamo na mieste v hotovosti