phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Verejné osvetlenie

Veľmi dôležitou činnosťou je zabezpečovanie bezpečnej prevádzky verejného osvetlenia na celom území mesta, kde je vybudovaných zhruba 4100 svetelných bodov. Jedná sa tu o práce pri opravách a údržbe týchto svetelných bodov a rozvádzačov, čistenie svetelných bodov, nátery a výmena stožiarov, čo pri značnej prevádzkovej opotrebovanosti a veku verejného osvetlenia nie je ľahká úloha. Súčasne zabezpečujeme i povinné revízie verejného osvetlenia a s tým súvisiace i odstraňovanie zistených nedostatkov a závad.

Ďalej zabezpečujeme:

 • budovanie nových sietí verejného osvetlenia /siete, stožiare, svietidlá/
 • revízie osvetlenia, rekonštrukcie osvetlenia
 • elektrikárenské práce vnútorných osvetlení hál a ďalších objektov
 • elektroinštalačné práce všetkého druhu do 1000 V
 • vyhľadávanie a odstraňovanie porúch /skratov/ na elektrických rozvodoch v zemi
 • vytyčovanie trás verejného osvetlenia pre účely stavebného konania pomocou lokalizátora rozvodov
 • zabezpečovanie prác vo výškach (do 16 m) vysokozdvižnými plošinami
 • montáže transparentov, bilboartov, pútačov
 • pilčícke práce
 • vianočná a iná výzdoba
 • prenajímanie montážnej plošiny aj s vodičom

Všetky uvedené práce na verejnom osvetlení na objednanie zabezpečujeme okrem mesta Nové Zámky i v okolitých mestách a obciach a v niektorých organizáciách.