phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Zimná údržba

Počas zimných mesiacov naša spoločnosť vykonáva zimnú údržbu v meste Nové Zámky na základe schváleného Operačného plánu zimnej údržby. V rámci zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky počas zimného obdobia na území Mesta Nové Zámky je nevyhnutné vykonávať zimnú údržbu. Poveternostné podmienky počas zimného obdobia spôsobujú mnohé prekážky v zjazdnosti miestnych komunikácií, ich včasné spojazdnenie vyžaduje od všetkých našich zamestnancov maximálne úsilie. S narastajúcim počtom motorových vozidiel jazdiacich po mestských komunikáciách nášho mesta sa každým rokom zvyšujú nároky na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií. Techniku určenú na vykonávanie zimnej údržby tvorí šesť sypačov s toho päť s radlicami, tri nakladače a tri traktory na pluhovanie.

Po ukončení zimnej údržby je nevyhnutné vyčistenie komunikácií od nánosov posypového materiálu a taktiež zabezpečiť vyčistenie dažďových vpustí od týchto nánosov.