phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Zimná údržba

Počas zimných mesiacov naša spoločnosť vykonáva zimnú údržbu v meste Nové Zámky na základe schváleného Operačného plánu zimnej údržby. V rámci zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky počas zimného obdobia na území Mesta Nové Zámky je nevyhnutné vykonávať zimnú údržbu. Poveternostné podmienky počas zimného obdobia spôsobujú mnohé prekážky v zjazdnosti miestnych komunikácií, ich včasné spojazdnenie vyžaduje od všetkých našich zamestnancov maximálne úsilie. S narastajúcim počtom motorových vozidiel jazdiacich po mestských komunikáciách nášho mesta sa každým rokom zvyšujú nároky na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií. Techniku určenú na vykonávanie zimnej údržby tvorí šesť sypačov s toho päť s radlicami, tri nakladače a tri traktory na pluhovanie.

Po ukončení zimnej údržby je nevyhnutné vyčistenie komunikácií od nánosov posypového materiálu a taktiež zabezpečiť vyčistenie dažďových vpustí od týchto nánosov.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
brantnernz@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.