phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Harmonogram odvozov v meste Nové Zámky

Občan

IBV (rod. domy)

KO+BIO

Harmonogram sťahujte tu

SZ

Harmonogram sťahujte tu

BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Harmonogram sťahujte tu

Zber olejov a tukov v Meste Nové Zámky

Harmonogram sťahujte tu

brantner zber olejov a tukov - IBV

 

KBV (paneláky)

KO

Harmonogram sťahujte tu

SZ

Pravidelný zber:

Papier – pondelok, štvrtok
Plasty – utorok, piatok
Sklo – 1x mesačne

Zber olejov a tukov v Meste Nové Zámky

Harmonogram sťahujte tu

brantner zber olejov a tukov - KBV