phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Zahájili sme nový školský rok 2022/2023!

V pondelok 5. septembra sme na našich novozámockých základných školách zahájili nový školský rok. Veríme, že naše školopovinné deti prežili krásne prázdniny, oddýchli si a načerpali sily na ďalšie štúdium.

Každého z 3600 žiakov čakal na stole malý darček, balíček školských pomôcok – zošity, ceruzky, perá a ďalšie drobnosti do peračníka, ktoré sme pripravili spoločne so spoločnosťou Bytkomfort. 

Za všetkých sa deťom, učiteľom aj prítomným rodičom prihovoril primátor Mesta Nové Zámky Otokar Klein, ktorý zaželal žiakom veľa úspechov, učiteľom poprial veľa radosti zo šikovných žiakov.

K tomuto želaniu sa pripája aj tím spoločnosti Brantner Nové Zámky, ktorý praje všetkým žiakom a učiteľom úspešný a nezabudnuteľný školský rok!