phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Ochrana osobných údajov

Milí návštevníci webstránky, od 25. 05. 2018 je účinné Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Oboznámte sa prosím so Zásadami ochrany osobných údajov v našej spoločnosti:

IDO pre obchodných partnerov – komplet

IDO pre obchodných partnerov – prehľad

IDO uchádzači o zamestnanie

IDO verejnosť

IDO klienti - komplet 

IDO klienti – prehľad

IDO sťažnosti

IDO pre IS propagácia

IDO pre IS propagácia akcie podujatia

IDO IS kamerový systém

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov vrátane uplatnenia vašich práv v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať emailom: oou.nz@brantner.sk