phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Brantner Nové Zámky

Na týchto stránkach sa Vám predstavuje spoločnosť, ktorá zahájila na trhu svoju činnosť už v roku 1993 pod názvom Branos s.r.o., vznikla z Technických služieb mesta Nové Zámky a poskytuje komplexné komunálne služby. V roku 2005 sa spoločnosť premenovala na Brantner Nové Zámky s.r.o. Je dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy BRANTNER Walter,G.m.b.H. Krems a mesta Nové Zámky. Rozsahom aktivít a kvalitou služieb zastáva naša spoločnosť významné miesto na trhu, hlavne v meste Nové Zámky a okolitých obciach. Kvalitné zaisťovanie našich služieb je riadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax v jednotlivých odboroch komunálnych služieb.

Prioritnými aktivitami spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. sú:

  • odvoz komunálneho odpadu v Nových Zámkoch pre obyvateľov, bytové organizácie a podnikateľské subjekty.
  • odvoz komunálneho odpadu z 48 obcí v regióne Nové Zámky, Komárno a Levice.
  • preprava vytriedeného odpadu na skládku v Kolte.
  • separovaný zber v meste a v regióne Nové Zámky
  • oprava a údržba verejného osvetlenia.
  • čistenie mesta.
  • prevádzkovanie trhovísk.
  • správa mestských komunikácií a vykonávanie zimnej údržby.

Služby, ktoré ponúka spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. sú určené pre mestá, obce, podniky ale aj pre súkromné osoby. Vozový park našej spoločnosti vlastní 43 vozidiel a strojných mechanizmov, z ktorých 22 sa používa na zber a odvoz odpadu a obhospodaruje vyše 20 000 kontajnerov rôzneho druhu a veľkostí, prevádzkuje prekládku a zberný dvor v meste Nové Zámky.

Naša spoločnosť spolupracuje s množstvom odborných firiem a ponúka služby formou subdodávok najmä na hrubé demolačné, výkopové a odvozové ale aj iné práce.