phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Prekládková stanica


Zväčšiť mapu

Adresa: Považská č.40, Nové Zámky (bývalé uhoľné sklady)

Otváracia doba prekládkovej stanice je: 

POZOR OZNAM ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

Prekládková stanica odpadu na Považskej ulici bude otvorená pre občanov – fyzické osoby od 6.4.2020, otvárací čas 6,00 – 16,00 v pracovné dni, sobota a nedeľa – zatvorené. Momentálne môžu občania priviezť iba BIO odpad.

Zmena otváracích hodín od 6:00 do 17:00 od od 11.5.2020.

Občania mesta Nové Zámky môžu na základe dokladu totožnosti / občiansky preukaz / s trvalým pobytom v Nových Zámkoch dovážať na "prekládkovú stanicu odpadov“ odpad bezplatne podľa nasledovných pokynov:


  • biologicky rozložiteľný odpad na spracovanie / tráva, odrezky z viniča, stromov kríkov,... 
    neobmedzene
  • objemný odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nezmestí do zbernej nádoby 
    zdarma  250 kg / 1 osoba / 1 rok

Obchodné spoločnosti / firmy / môžu tiež dovážať odpad na prekládkovú stanicu. Poplatok za uloženie odpadu / podľa cenníka / uhrádzajú právnické osoby priamo na mieste v hotovosti