phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Prekládková stanica


Zväčšiť mapu

Adresa: Považská č.40, Nové Zámky (bývalé uhoľné sklady)

Otváracia doba prekládkovej stanice je:

Pondelok – Piatok: 6:00 - 18:00 hod.
Sobota: 6:00 - 14:00 hod.


Občania mesta Nové Zámky môžu na základe dokladu totožnosti / občiansky preukaz / s trvalým pobytom v Nových Zámkoch dovážať na "prekládkovú stanicu odpadov“ odpad bezplatne podľa nasledovných pokynov:

  • biologicky rozložiteľný odpad na spracovanie / tráva, odrezky z viniča, stromov kríkov,... 
    neobmedzene
  • objemný odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nezmestí do zbernej nádoby 
    zdarma  250 kg / 1 osoba / 1 rok

Obchodné spoločnosti / firmy / môžu tiež dovážať odpad na prekládkovú stanicu. Poplatok za uloženie odpadu / podľa cenníka / uhrádzajú právnické osoby priamo na mieste v hotovosti