phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30
Úvod

Harmonogram zberu komunálneho odpadu

Vážení občania, dovoľujeme si vás informovať o zbere komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v druhom polroku 2017. Pozrite si naše pdf s harmonogramom pre jednotlivé druhy odpadov. 

 

 

 

 

 

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
brantnernz@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.