phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Zber vianočných stromčekov

Zber vianočných stromčekov bude realizovaný v termínoch:

  • od stanovíšť s 1100L kontajnermi na sídliskách od 08.01. do 20.01.2018
  • spred rodinných domov od 22.01. do 27.01.2018 

Photo by Simon Matzinger from Pexels 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
brantnernz@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.