phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Deň Zeme 2015

Pre žiakov zo základných škôl v našom meste sme i tento rok pripravili deň otvorených dverí na Zbernom dvore. Pripomenuli sme im dôležitosť, potrebu a spôsob triedeného zberu odpadu. Žiaci z niektorých základných škôl dostali k dispozícii rukavice a plastové vrecia, do ktorých vyzbierali smeti a vyčistili hrádzu popri rieke Nitra. Žiaci za pozornosť pri exkurzii Zberného dvora, ako aj za šikovnosť pri vyčistení hrádze, dostali od nás sladkú odmenu a pamätnú magnetu.