phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Jarné upratovanie rodinné domy

Mesto Nové Zámky oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 bude jarné upratovanie pre rodinné domy prebiehať za dodržiavania všetkých platných epidemiologických podmienok:

(negatívny RT-PCR test resp. antigénový test nie starší ako 7 dní, doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace, doklad o zaočkovaní proti COVID-19 druhou dávkou ak uplynulo aspoň 14 dní).

Pre rodinné domy budú od 22.03.2021 na vybrané ulice pristavené veľkokapacitné kontajnery (VKK), do ktorých môžu obyvatelia mesta, ktorí sa preukážu občianskym preukazom ukladať objemný odpad a  BIO odpad.

VKK budú pristavené v určitých dňoch a hodinách podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta, ako aj na úradnej tabuli mesta.

Pri kontajneroch budú k dispozícii zamestnanci mesta, ktorí sú pripravení Vám pomôcť.

Žiadame obyvateľov, aby odpad ukladali iba do týchto kontajnerov.

Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že odpad vyložený mimo termínu alebo uložený mimo VKK nebude odvezený .

Zakazuje sa vykladať odpad na verejných priestranstvách, pred rodinné domy a ku kontajnerom pri obytných domoch na sídliskách!!!

 

Do VKK sa ZAKAZUJE ukladať :

Papier, sklo, textil, žiarivky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, plasty, kovy, ktoré môžu obyvatelia odovzdať bezplatne na ul. G. Bethlena (bývalá kotolňa) – t.č. 035/6414 305.        

                                                                           

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta.

Vaše mesto