phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Deň Zeme 2022

Dňa 22.4.2022 prijala naša spoločnosť pozvanie od ZŠ Dvory nad Žitavou na uskutočnenie prednášky pri príležitosti Dňa Zeme. Témou bolo separovanie odpadu a jeho príčiny. Deťom táto téma nie je cudzia, pretože sa s tým stretávajú denne či už v škole alebo doma. Bolo vidno, že majú veľké množstvo informácií už zo školy a informácie z praxe im rozšírili obzor v oblasti druhotného využitia odpadu. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy, kládli rôzne otázky, zaujímali ich rôzne veci. Nové informácie dostali v oblasti využitia plastov a spracovania bio-zložky. Tieto témy sú nové a sú témou aj do budúcnosti, ktorú majú žiaci pred sebou.

Veríme, že získané informácie im pomôžu zaujať správny postoj k triedeniu odpadu a tým pomôžu našej planéte.