phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Jarné upratovanie 2023

Mesto Nové Zámky vyzýva obyvateľov, aby sa zapojili do jarného upratovania

Pre rodinné domy budú od 20. 03. 2023 na vybrané ulice pristavené veľkokapacitné kontajnery (VKK), do ktorých môžu obyvatelia mesta, ktorí sa preukážu občianskym preukazom ukladať zvlášť objemný odpad a zvlášť BIO odpad.

VKK budú pristavené podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke mesta, ako aj na úradnej tabuli.

V období jarného upratovania na základe objednania skupín obyvateľov budú pre obytné domy na sídliskách, školy a záhradkárske osady bezplatne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery v období

od 02. 05. 2023 do 19. 05. 2023.

Svoje  požiadavky  môžete  uplatniť  na Odbore komunálnych služieb  Mestského úradu v  Nových  Zámkoch, telefonicky na č. 035/6921 747 alebo 035/6400 225-7

kl. 247 dňa 24. 04. 2023 do vyčerpania VKK.

Žiadame obyvateľov, aby odpad ukladali iba do týchto kontajnerov.

Zakazuje sa vykladať odpad na verejné priestranstvá,

pred rodinné domy a ku kontajnerom pri obytných domoch. 

Do VKK sa ZAKAZUJE ukladať:

Papier, sklo, textil, žiarivky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, plasty, kovy, ktoré môžu obyvatelia odovzdať bezplatne na ul. G. Bethlena (bývalá kotolňa) – t.č. 035/6414 305.        

Počas celého roka môžu obyvatelia mesta odovzdať objemný, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad na Považskej ul. (bývalé uhoľné sklady) - kontakt : 035/6424 282.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta.

 

Tavaszi nagytakarítás

Érsekújvár Önkormányzata felhívja a lakosok figyelmét a tavaszi nagytakarításra

A családi házaknak 2023. március 20-tól a kiválasztott utcákba nagykapacitású konténerek lesznek lerakva, melyekbe a város lakosai, akik személyi igazolvánnyal igazolni tudják magukat, külön rakhatják a terjedelmes és külön a BIO hulladékot.

A nagykapacitású konténerek a város honlapján és a hivatali hirdetőtáblán megjelentetett ütemterv szerint lesznek lerakva.

A tavaszi nagytakarítás ideje alatt a lakosok csoportjának rendelése alapján a lakótelepek lakóházaihoz, az iskolákhoz és a kertes övezetekbe ingyenesen nagykapacitású konténerek lesznek kihelyezve

2023. május 02-tól 2023. május 19-ig.

Az igényeiket telefonon jelenthetik az Érsekújvári Városi Hivatal Közügyi szolgáltatások főosztályán a 035/6921 747-es vagy 035/6400 225-7-es számokon,

a 247-es melléken 2023. április 24-én, amíg el nem fogynak a nagykapacitású konténerek.

Kérjük a lakosokat, hogy a szemetet csak ezekbe a konténerekbe rakják.

Tilos a hulladékot közterületekre, családi házak elé, valamint a lakóházaknál lévő konténerek mellé kirakni!

A nagykapacitású konténerekbe TILOS beledobni:

papírt, üveget, textíliát, izzókat, festékeket, ragasztókat, elemeket, akkumulátorokat, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket, műanyagot és fémet, amelyeket a lakosok a Bethlen G. utcai gyűjtőudvarban (egykori kazánház) ingyen leadhatják, tel.: 035/6414 305.

A lakosok terjedelmes hulladékok, az apró építkezési hulladékot és a biohulladékot az egész év folyamán leadhatják a Vág menti utcában (egykori széntelep) - tel.: 035/6424 282.

Köszönjük, hogy ügyel városunk tisztaságára.

 

icon
Mapa-JAR-2023
PDF, 2.11 MB