phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Potešilo nás

Milí kamaráti, 

poštou sme obdržali milý list aj s obrázkami, o ktorý sa chceme s vami podeliť. 

Nenechali sme tento list bez povšimnutia a mladého fanúšika sme pozvali na stretnutie na zbernom dvore v Nových Zámkoch. Chceli sme osobne poznať tohto chlapca, jeho záľuby a charakter. Pri našom rozhovore sme sa dozvedeli, že práve on je ten motor domácnosti, ktorý zabezpečuje správne triedenie odpadu. Okrem toho ovláda aj farby jednotlivých nádob na separáciu. My sme mu zase ukázali prevádzku Zberného dvora, vysvetlili jeho dôležitosť pre správne triedenie a likvidáciu odpadu.  

Je úžasné, že už žiak základnej školy si uvedomuje dôležitosť našej práce a jej dosah na životné prostredie.  

Touto cestou chceme povzbudiť aj iné deti, aby nám napísali alebo nakreslili ako sa im páči naša práca a ako ju vnímajú práve prostredníctvom svojich detských očí. 

Vopred ďakujeme. 

 

List od fanúšika Gabi 8 rokov. 

List od fanúšika Gabi 8 rokov.