phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 jarné upratovanie bude po Veľkej noci prebiehať novým spôsobom.

Na vybrané ulice budú pristavené veľkokapacitné kontajnery (VKK) v určitých dňoch a hodinách podľa zverejneného harmonogramu.

HARMONOGRAM - na vybrané ulice budú pristavené
veľkokapacitné kontajnery (VKK) v určitých dňoch a hodinách

 

Žiadame obyvateľov, aby odpad ukladali do týchto kontajnerov a nevykladali ho pred rodinné domy.

Do veľkokapacitných kontajnerov sa bude zbierať iba objemný odpad! Objemný odpad už vyložený pred rodinnými domami si každý obyvateľ musí preložiť do pristavených kontajnerov osobne. 

Upozorňujeme obyvateľov, že odpad vyložený mimo termínu  alebo uložený mimo VKK nebude odvezený.

Zakazuje sa ukladať BIO ODPAD do týchto VKK.
Bio odpad je potrebné odviesť na Prekládkovú stanicu odpadov.

 

Prekládková stanica odpadov na Považskej ulici č. 40 bude otvorená nasledovne:
PONDELOK - PIATOK: 6:00 - 16:00

Preberať sa bude iba BIO odpad!

Vstup bude umožnený len s ochrannými pomôckami t.j. s rúškom na tvári a rukavicami.

 

Prekládková stanica na odpad:

Považská ul.40, Nové Zámky
Od 6.4.2020 je otvorená nasledovne:

Pondelok - Piatok 6:00 -16:00

Preberá sa iba BIO odpad!

 

Zberový dvor na separovaný odpad: G. Bethlena 54, Nové Zámky

Od 2.4.2020 je otvorený nasledovne:

Pondelok - zatvorený
Utorok 7:30 - 17:00
Streda 7:30 - 18:00
Štvrtok 8:30 - 17:00
Piatok 8:30 - 17:00
Sobota 7:00 - 12:00

 

Mapa rozmiestnenia koontajnerov