phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

POZOR OZNAM!!!

Na základe rozhodnutia Vlády SR Vám naša spoločnosť oznamuje nasledovné za prevádzky v rámci mesta NZ.

  • Zberný dvor G. Bethlena – bude od 24.10. 2020 do 31.10.2020 uzatvorený
  • Tržnica – bude naďalej otvorená s prísnym režimom dodržiavania hygienických pokynov (len potraviny)
  • Prekládková stanica – sobota – zatvorené ( do odvolania)
  • Pondelok až piatok – otvorené len pre právnické osoby ktoré majú uzatvorené s našou spoločnosťou zmluvný vzťah, súkromným osobám bude zakázaný vstup do areálu prekládkovej stanici

V prípade zmeny aktuálnej situácie a vyhlásení Vlády SR budeme samozrejme daný stav upravovať.