phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Vyhodnotenie súťaže

Milí žiaci,

ďakujeme, že ste sa zúčastnili vedomostnej súťaže, ktorá prebiehala na našej stránke. Hlavnými usporiadateľmi bola spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. a FKM Nové Zámky. Súťaž zameraná na problematiku životného prostredia a fungovanie futbalových klubov vám mala aspoň trochu spestriť obdobie, ktoré ste trávili mimo školy a tak trochu mala byť aj previerkou vašich vedomostí. Pevne veríme, že vás naša súťaž obohatila a poskytla vám veľa zaujímavých informácií, ktoré v pravej chvíli budete vedieť využiť.

 

  Po záverečnom vyhodnotení súťaže,
bola udelená ešte jedna špeciálna výhra
Máriovi Stjepanovičovi zo ZŠ Mostná
v Nových Zámkoch za pravidelnú
účasť v súťaži.
 

Na záver vám prajeme úspešné ukončenie školského roku a príjemné prežitie letných prázdnin.

Ing. Vladimír Magula

riaditeľ – financie a administratíva

 

Galéria výhercov