phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Medzinárodný deň detí v materských školách v našom meste

Aj tento rok sme dodržali našu tradíciu a oslávili sme deň detí spolu so všetkými škôlkármi v našom meste. Priniesli sme deťom milé darčeky, ktoré sme im odovzdali spolu s primátorom mesta a zástupcami spoločnosti Bytkomfort s.r.o.. Deti nás odmenili svojím veselím programom a ručne vyrobenými krásnymi darčekmi...ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.