phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Zber vianočných stromčekov

Mesto Nové Zámky oznamuje, že zber vianočných stromčekov spred stojísk 1100 l kontajnerov na sídliskách sa uskutoční od 08. januára do 12. januára 2024 a od 22. januára do 26. januára 2024 zber vianočných stromčekov spred individuálnej bytovej výstavby - rodinných domov sa uskutoční od 15. januára do 19. januára 2024

Poprosíme obyvateľov, aby z vianočných stromčekov všetko dôkladne odstránili.
Ak je to na sídliskách možné, vyhodené stromčeky uložte vedľa kontajnerov na
jedno miesto tak, aby neprekážali premávke a chodcom.


Érsekújvár Önkormányzata közli, hogy a kidobott karácsonyfákat a lakótelepeken az 1100 l konténerállomásokról 2024. január 8-tól január 12-ig, majd 2024. január 22-től január 26-ig fogja összegyűjteni. A családi házak elől a karácsonyfákat 2024. január 15-től január 19-ig fogja összegyűjteni.

Kérünk mindenkit, hogy a karácsonyfákról mindent gondosan távolítsanak el. Ha a lakótelepen lehetőség van rá, akkor kidobott karácsonyfákat a kukákhoz egy helyre tegyék le úgy, hogy ne akadályozzák a közlekedést és a gyalogosokat.

 

icon
oznam na stiahnutie
PDF, 278.28 kB