phoneiconSme tu pre Vás 0800 11 30 30

Ďakovný list venovaný našej spoločnosti pri realizácii stavby

Dňa 29.06.2022  sa konalo slávnostné spustenie fontány na Hlavnom námestí Mesta Nové Zámky. Pri tejto príležitosti odovzdal primátor Mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokar Klein Ďakovný list venovaný našej spoločnosti pri realizácii stavby:

„Obnova fontány a spevnených plôch okolo fontány na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch“

Teší nás, že aj naša spoločnosť mohla prispieť k skrášleniu mesta.